Betygspolicy

På Xboxbloggen delar vi inte ut sifferbetyg utan låter våra texter tala för sig själva. På detta sätt hoppas vi erbjuda mer nyanserade omdömen där recensionerna i sig står i centrum snarare än siffran i slutet.

Om inte annat anges har samtliga recensionsexemplar, såväl fysiska som digitala, tillhandahållits redaktionen på Xboxbloggen.se av spelets utvecklare, utgivare eller annan PR-ansvarig.